Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen

Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen on akatemiatutkija Tampereen yliopistossa. Hän toimii vanhempana tutkijana Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmässä (SPARG) ja maantieteen huippuyksikössä RELATEssa. Kuusisto-Arponen tutkii lasten ja nuorten pakolaisuutta.