Hannes Peltonen

PhD Hannes Peltonen on kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Hänen teoksiinsa kuuluu muun muassa International Responsibility and Grave Humanitarian Crises (Routledge 2013). Tällä hetkellä hän työstää tieteellisiä projekteja liittyen kansainvälisten suhteiden lähestymistapoihin (mukaanlukien pragmatismi ja konstruktivismi), ilmastonmuutokseen ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen.