Ilkka Ruostetsaari

Ilkka Ruostetsaari on valtio-opin professori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa.