Maija Karjalainen

VTM Maija Karjalainen on tohtorikoulutettava Turun yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella ja valmistelee väitöskirjaa demokraattisten innovaatioiden vaikutuksista kansalaisten asenteisiin ja päätöksentekoon.