Maija Setälä

Maija Setälä on yleisen valtio-opin professori Turun yliopistossa. Setälä tutkii demokratiateorioita sekä erilaisia kansalaisosallistumisen muotoja kuten kansanäänestyksiä sekä kansalaiskeskustelua.