Narratiivi

Politiikan tutkimuksessa narratiivien avulla hahmotetaan tapahtumien erilaisia tulkintatapoja.