Retoriikka

Retoriikka pitää sisällään laajan kirjon erilaisia puheakteja ja kommunikaatiomuotoja. Miten retoriikkaa analysoidaan?

Politiikan tutkijoiden nauhurit ja laskimet

Lukuaika: 7 min. Jalkautuminen eduskuntaan nauhurin kanssa avaa uusia horisontteja politiikan käytäntöihin, perinteisiin, uskomuksiin ja dilemmoihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että muut laadulliset tai määrälliset menetelmät pitäisi jättää vähemmälle huomiolle. [Lue lisää]

Bauman: Me ja vieraat ovellamme

Lukuaika: 5 min. Populistisen politiikan tarjoamat vastaukset nykymaailman ongelmiin eivät edes pyri olemaan ratkaisuja, vaan näyttäytyvät pikemminkin paniikinomaisena syyttelynä, jossa osoitellaan ongelmistamme johtuvia oireita ja väheksytään niiden taustasyitä. [Lue lisää]
1 2 3 6