Kaisa Herne

Kaisa Herne on valtio-opin professori Tampereen yliopistossa.