Andreas Fagerholm

Andreas Fagerholm är politices doktor och verksam som forskare i statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi (i Vasa).