Anna Elomäki

FT Anna Elomäki työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. Hänen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushankkeensa käsittelee tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvopuheen taloudellistumista.