Anna Elomäki

FT Anna Elomäki työskentelee yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa.

Koronakriisistä hoivaavaan talouteen

Lukuaika: 6 min. Koronakriisi on yhtäältä syventänyt jo pidempään jatkunutta hoivakriisiä, toisaalta tehnyt näkyväksi hoivan ja huolenpidon merkityksen yhteiskunnan ja talouden toiminnalle. Koronakriisi ja siihen liittyvät elvytystoimet ovat mahdollisuus tuoda sosiaalinen uusintaminen talouspolitiikan ytimeen ja nähdä hoiva investointina. [Lue lisää]

Radikaalin perhevapaauudistuksen haasteet

Lukuaika: 6 min. Työmarkkinajärjestöjä on aikaisemmin kritisoitu tasa-arvopolitiikan vesittämisestä. Marinin hallituksella on mahdollisuus viedä uudistus läpi myös niin sanoituilla pakkolaeilla. Taipuvatko työmarkkinajärjestöt Marinin hallituksen perhevapaauudistukseen? [Lue lisää]