Antti Paronen

ST Antti Paronen palvelee Maanpuolustuskorkeakoululla tutkijaupseerina.