Åsa von Schoultz

Docent Åsa von Schoultz är professor i allmän statslära, politik och organisationer vid institutionen för politik och ekonomi vid Helsingfors universitet.

Den ideala demokratin – ett medborgarperspektiv

Lukuaika: 8 min. Den politiska eliten och forskare har genom tiderna försökt formulera en ideal demokrati. Däremot har medborgarnas syn på hur man bäst styr samhället länge förbisetts. En ny forskningsansats ställer frågan till medborgarna – och får genomtänkta svar som kan belysa hur demokratin ser ut i framtiden. [Lue lisää]