Frank Martela

Frank Martela on Aalto-yliopiston tuotantotalouden osaston tutkija, joka on väitellyt tohtoriksi vanhainkodin hoitajien ja vanhusten välisestä vuorovaikutuksesta ja sen vaikutuksesta molempien osapuolten hyvinvointiin.