Hanna Ylöstalo

Hanna Ylöstalo on sosiologian yliopistonlehtori Turun yliopistossa.

Koronakriisistä hoivaavaan talouteen

Lukuaika: 6 min. Koronakriisi on yhtäältä syventänyt jo pidempään jatkunutta hoivakriisiä, toisaalta tehnyt näkyväksi hoivan ja huolenpidon merkityksen yhteiskunnan ja talouden toiminnalle. Koronakriisi ja siihen liittyvät elvytystoimet ovat mahdollisuus tuoda sosiaalinen uusintaminen talouspolitiikan ytimeen ja nähdä hoiva investointina. [Lue lisää]

Asiantuntijavalta politiikassa

Lukuaika: 6 min. Tiedon pitäisi lisätä politiikan läpinäkyvyyttä, mutta se saattaakin lisätä erikoistuneiden asiantuntijoiden valtaa ja sulkea kansalaisyhteiskuntaa poliittisen keskustelun ulkopuolelle. [Lue lisää]