Hanna Ylöstalo

YTT, dosentti Hanna Ylöstalo toimii sosiologian yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Hän tutkii tiedon ja politiikan suhteita, tasa-arvopolitiikkaa ja yhteiskunnan taloudellistumista.

Asiantuntijavalta politiikassa

Lukuaika: 5 min.  Tiedon pitäisi lisätä politiikan läpinäkyvyyttä, mutta se saattaakin lisätä erikoistuneiden asiantuntijoiden valtaa ja sulkea kansalaisyhteiskuntaa poliittisen keskustelun ulkopuolelle. [Lue lisää]