Hannu Laurila

Hannu Laurila toimii taloustieteen professorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.