Hannu Vartiainen

Hannu Vartiainen on mikrotalousteorian professori Helsingin yliopistossa.