Harto Hakovirta

Harto Hakovirta on valtio-opin, erityisesti kansainvälisen politiikan, emeritusprofessori Turun yliopistossa ja kansainvälisen politiikan dosentti Tampereen yliopistossa.