Heikki Kuutti

FT Heikki Kuutti on tutkimuskoordinaattori Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella.