Heta Lähdesmäki

FM Heta Lähdesmäki on kulttuurihistorioitsija Turun yliopistosta, joka tekee väitöskirjaa ihmisen ja suden suhteesta 1900-luvun Suomessa. Lähdesmäki on kiinnostunut ihmisten ja muiden eläinten vuorovaikutuksesta ja erilaisista valtasuhteista, eläinten toimijuudesta sekä posthumanistisesta historiantutkimuksesta.​