Janne Malkki arkistot – Politiikasta

Janne Malkki

Janne Malkki on pitkällä aikajänteellä tapahtuvien muutoskulkujen tutkimiseen erikoistunut sotahistorioitsija.