Janne Malkki

Janne Malkki on pitkällä aikajänteellä tapahtuvien muutoskulkujen tutkimiseen erikoistunut sotahistorioitsija.