Jari Rantapelkonen

ST Jari Rantapelkonen on Maanpuolustuskorkeakoulun tulevaisuuden sotataidon professori.