Johanna Nurmi

VTT Johanna Nurmi on tutkijatohtori Turun yliopistossa.