Jukka Lehtonen

Jukka Lehtonen on kasvatussosiologian dosentti ja vanhempi tutkija, joka tutkii koronaviruskriisin merkityksiä HLBTI-ihmisille ja heitä edustaville kansalaisjärjestöille Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa WeAll-tutkimushankkeessa.