Kari Kulovaara

Kari Kulovaara toimii opettajana Jyväskylän yliopiston valtio-opin laitoksella.