Kari Palonen

Valtio-opin professori Kari Palonen on tutkinut poliittista retoriikkaa, parlamentarismia ja käsitehistoriaa. Suomeksi on ilmestynyt muun muassa Parlamentarismi poliittisena retoriikkana, Vastapaino 2012.