Kristiina Korjonen-Kuusipuro

FT Kristiina Korjonen-Kuusipuro työskentelee Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa TRUST-hankkeen postdoc-tutkijana.