Lotta-Maria Sinervo

HT Lotta-Maria Sinervo on kuntatalouden tutkija ja yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa.