Maija Mattila

YTT Maija Mattila työskentelee Kalevi Sorsa-säätiössä hankevastaavana eriarvoisuuden vähentämisen parissa.