Maija Setälä

Maija Setälä on yleisen valtio-opin professori Turun yliopistossa.