Mari Kuukkanen

Mari Kuukkanen on väitellyt suomalaista anarkistiliikettä käsittelevällä väitöskirjalla vuonna 2018. Tämän jälkeen hän on toiminut tutkijatohtorina ruotsalaisen Södertörns högskolan tutkimusprojektissa Anti-racist contentions in the Baltic Sea region –  a study of anti-racist activists’ interplay with politicians and civil servants.