Marjaana Mäenpää

VTM Marjaana Mäenpää on jatko-opiskelija politiikan tutkimuksen laitoksella Turun yliopistossa.