Matti Rautiainen

KT Matti Rautiainen on Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen varajohtaja ja Jyväskylän yliopistossa toimivan tutkimusryhmä TEHOn (Teaching History Outside the Box / Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta) perustajia.