Mervi Pantti

Mervi Pantti on viestinnän professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii tunteiden ja moraalin välittymistä mediavälitteisessä viestinnässä erityisesti kriisien ja konfliktien yhteydessä.