Päivi Pirkkalainen

YTT Päivi Pirkkalainen on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa.