Pia Koivunen

FT Pia Koivunen on yliopistonlehtori ja tutkijatohtori Turun yliopistossa.