Raimo Muurinen

YTM Raimo Muurinen on avoimen demokratian kehittäjä, joka on suunnitellut ja toteuttanut joukkoistamisen, avoimen päätöksenteon ja osallistuvan budjetoinnin kokeiluja ja uusia toimintamalleja. Muurinen on toiminut Open Knowledge Finlandissa asiantuntijana muiden muassa tietojohtamisen ja avoimen datan projekteissa.

Suomi matkalla avoimempaan demokratiaan

Lukuaika: 4 min. Suomen demokratiapolitiikassa on kehitetty uusia vaikuttamiskanavia parantamaan hallinnon, kansalaisten ja järjestöjen vuorovaikutusta. Päätösvalmistelun siirtyminen kaikille yhteisille alustoille tuo läpinäkyvyyttä ja parantaa sekä luottamuksen että hallinnon responsiivisuuden edellytyksiä. [Lue lisää]