Saara Alakorva

Saara Alakorva on yhteiskuntatieteiden lehtori Saamelaisessa korkeakoulussa (Sámi Allaskuvla, Sami University of Applied Sciences) ja väitöskirjatutkija Lapin yliopistossa. Alakorva on mukana saamelaisen kulttuuriperinnön ontologista politiikkaa käsittelevissä Koneen säätiön ja Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa.