Salla-Maaria Laaksonen

Salla-Maaria Laaksonen (dosentti, VTT) on tutkijatohtori Kuluttajatutkimuskeskuksella Helsingin yliopistossa. Hän tutkii viestintäteknologian yhteiskunnallisia vaikutuksia ja niiden mahdollistamaa organisoitumista.