Sami Moisio

Sami Moisio on Oulun yliopiston maantieteen professori. Hänen valtio-opin alaan kuuluva väitöskirjansa tarkastettiin Lapin yliopistossa toukokuussa 2012 ja on ilmestynyt Vastapainon kustantamana nimellä Valtio, alue, politiikka: Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmansodasta nykypäivään.