Sami Outinen

VTT Sami Outinen on tuntiopettaja ja väitellyt poliittisesta historiasta Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Outinen on perehtynyt etenkin Suomen ja Ruotsin sosiaalidemokraattien työllisyyskäsitysten lähihistoriaan.