Tanja Joona

YTT Tanja Joona on toiminut Lapin yliopiston tutkijana vuodesta 2000 alkaen perehtyen alkuperäiskansoja ja erityisesti saamelaisia koskeviin kysymyksiin, ILO-sopimukseen No. 169, pohjoismaiseen saamelaissopimusluonnokseen sekä perinteisiä elinkeinoja, kuten poronhoitoa koskeviin aihepiireihin.