Tapio Raunio

Tapio Raunio toimii valtio-opin professorina Tampereen yliopistossa.

Kuka määrittelee Suomen ulkopoliittisen linjan?

Lukuaika: 4 min. Ulkopolitiikan työnjakoa pääministerin ja presidentin välillä ei ole selkeästi eroteltu. Tällä voi olla seurauksia. Pahimmassa skenaariossa presidentin tai pääministerin toimintatavat halvaannuttavat ulkopoliittisen päätöksenteon tai jopa kyseenalaistavat maamme turvallisuuden. [Lue lisää]

Onko koskaan aikaa keskustella EU-politiikan suurista linjoista?

Lukuaika: 6 min. Suomeen ei ole syntynyt kriittisen EU-keskustelun perinnettä. Moniääninen ja kriittinen keskustelu unionin kehityksestä niin Suomessa kuin EU-tasolla saattaa lyhyellä tähtäimellä vaikeuttaa EU-maiden yhteistyötä, mutta pitkällä aikavälillä se vahvistaa niin kansallisen eurooppapolitiikan kuin EU-päätöksenteon hyväksyttävyyttä. [Lue lisää]