Tiina Nikkola

KT, FM Tiina Nikkola on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa.