Tommi Koivula

Tommi Koivula on strategian professori Maanpuolustuskorkeakoulussa.