Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen toimii soveltavan filosofian professorina Vaasan yliopistossa.