Tuija Saresma

FT, dosentti Tuija Saresma on nykykulttuurin tutkija Jyväskylän yliopistossa.