Tuija Saresma

FT, dosentti Tuija Saresma on nykykulttuurin tutkija Jyväskylän yliopistossa. Parhaillaan hän työskentelee tutkimushankkeessa Populismi liikkeenä ja retoriikkana ja johtaa Kuulumisen kulttuurisuus – Kiinnittymisen affektiivisuus ja materiaalisuus -hanketta, jossa hän tarkastelee moniperustaisia kiinnittymisiä ja ulossulkemisia miesasia- ja maahanmuuttovastaisilla nettisivustoilla.  Hän on myös arjen, kodin ja kansakunnan idealisointia suomalaisissa elämäntapa- ja miesaktivistiblogeissa tarkastelevan tutkimusryhmän johtaja.