Vesa Oittinen

FT Vesa Oittinen on Helsingin yliopiston professori.