Ville Sinkkonen

Ville Sinkkonen (OTT) on tutkijatohtori Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksessa.