Markku Sippola

Markku Sippola on yhteiskuntatutkimuksen yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa.