Mikko Rajavuori

OTM Mikko Rajavuori valmistelee valtio-omistajuuden kansainvälisoikeudellisia reunaehtoja käsittelevää väitöskirjaa Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.